X-Xanh

SEAZON là một nhà máy thực sự bền vững, bộ sưu tập denim X Green của chúng tôi được làm từ polyester/bông tái chế, gân cốt, bông hữu cơ, phương thức và vv.