Chức năng X

Bộ sưu tập denim của X Function, sáng tạo và công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu cấp cao hơn, nhiều điểm bán hàng và giá trị gia tăng.